10 câu nói thúc đẩy hành động thực hiện ước mơ

(ĐTCK) Những câu nói là những lời nhắc nhở nhỏ mà tất cả chúng ta đều cần đến bây giờ và một vài câu đủ sức ảnh hưởng để truyền động lực cho ta trong suốt tuần làm việc

Tác giả Ngọc Tuấn (St)