Hầm đường bộ Kim Liên thuộc nút giao thông Kim Liên-Đại Cồ Việt, công trình được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Hầm đường bộ Kim Liên thuộc nút giao thông Kim Liên-Đại Cồ Việt, công trình được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

1/9, điều chỉnh cơ chế quản lý tài chính dự án ODA

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2011/TT-BTC sửa đổi nội dung hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, hỗ trợ dự án phát triển chính thức (ODA).

Bộ Tài chính sửa đổi điểm c - “Lựa chọn ngân hàng phục vụ” thuộc Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007.

 

Cụ thể, cơ quan chủ trì đàm phán điều ước quốc tế cụ thể về ODA xem xét chấp thuận và lựa chọn ngân hàng phục vụ dự án ODA, thông báo cho đối tác đàm phán biết, thực hiện.

 

Trong trường hợp nhiều ngân hàng thương mại đủ điều kiện cùng có đề nghị phục vụ một dự án ODA, ưu tiên lựa chọn các ngân hàng sau: ngân hàng có kinh nghiệm trong phục vụ dự án ODA; ngân hàng thương mại nhà nước; ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9./.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%