(ĐTCK) Nhằm xây dựng đường cong lãi suất thị trường đáng tin cậy cho thị trường trái phiếu, bắt đầu từ năm 2012, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã giới thiệu thỏa thuận của các nhà tạo lập thị trường (MMA) tới toàn bộ thành viên và đưa ra tiêu chí lựa chọn các nhà tạo lập thị trường. 

Hết năm 2016, có 8 tổ chức là nhà tạo lập thị trường của VBMA. Sau 4 năm triển khai thỏa thuận của các nhà tạo lập thị trường, bước đầu đã cung cấp giá trái phiếu làm căn cứ để các thành viên thị trường đánh giá danh mục đầu tư theo giá trị thị trường, giúp phản ánh chính xác kết quả hoạt động của danh mục đầu tư trái phiếu.

Để triển khai ngày càng hiệu quả hơn thoả thuận MMA, VBMA đang thúc đẩy mở rộng số lượng các nhà tạo lập thị trường. Để trở thành nhà tạo lập thị trường, các tổ chức phải đủ khả năng chào giá 2 chiều và thành viên phải có thư ủy quyền cho giao dịch viên khi tham gia giao dịch trái phiếu; khối lượng trái phiếu nắm giữ tối thiểu là 600 tỷ đồng ở tất cả các kỳ hạn; có cơ sở hạ tầng phục vụ cho giao dịch trái phiếu…

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.