(ĐTCK) Ngay trong những ngày thị trường chứng khoán Việt Nam mới đi vào vận hành, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã nghiên cứu và triển khai phát hành 2 đợt trái phiếu doanh nghiệp mang thương hiệu BIDV.

Không chỉ góp phần cải thiện cơ cấu nguồn vốn cho BIDV, việc phát hành và đưa trái phiếu lên niêm yết của Ngân hàng còn góp phần vào việc đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường chứng khoán trong buổi sơ khai; đồng thời tiên phong khai phá một kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp là phát hành trái phiếu. 

Ngày 18/7/2000, trái phiếu BIDV được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành chứng khoán ra công chúng. Bằng 2 quyết định của Trung tâm GDCK TP. HCM (nay là Sở GDCK TP. HCM): Quyết định số 68/QĐ-TTGD5 ngày 10/11/2000 đối với trái phiếu vô danh phát hành đợt I/2000 và Quyết định số 22/2001/QĐ/TTGD5 ngày 29/3/2001 đối với trái phiếu vô danh của BIDV đợt II/2000, 2 mã chứng khoán BID_100 và BID_200 với tổng giá trị chứng khoán đăng ký lưu ký là 157,705 tỷ đồng được niêm yết tại Trung tâm GDCK TP. HCM.

Có thể nói, sản phẩm trái phiếu BID_100 và BID_200 là công cụ nợ đầu tiên của các doanh nghiệp Việt Nam mang tính thông lệ quốc tế, như chỉ có duy nhất một ngày phát hành/một ngày thanh toán; mệnh giá là bội số của 100.000 đồng; trái phiếu không được thanh toán trước hạn, lãi suất được xác định trước cho suốt thời hạn 5 năm và có đủ điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán... Việc phát hành và niêm yết thành công trái phiếu BIDV trước tiên tăng khả năng thanh khoản cho chủ sở hữu trái phiếu, bên cạnh đó còn nâng cao vị thế, uy tín của BIDV, mở ra một kênh thu hút vốn mới đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Sau 5 năm giao dịch trên thị trường chứng khoán, trái phiếu BID_100 và BID_200 đã hoàn tất sứ mệnh của mình – BIDV đã đảm bảo thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi cho chủ sở hữu trái phiếu thông qua Trung tâm GDCK TP. HCM, để nhường chỗ cho 2 sản phẩm trái phiếu dài hạn để tăng vốn tự có do BIDV phát hành năm 2006 và cũng đã được niêm yết trên Trung tâm GDCK TP. HCM…

Ngày nay, tại các nền kinh tế phát triển, trái phiếu là sản phẩm chủ đạo, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn có quy mô rất nhỏ bé. Sản phẩm được niêm yết trên thị trường chủ yếu vẫn là cổ phiếu của các doanh nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm con số ít ỏi và chủ yếu là trái phiếu chuyển đổi.

Trên Sở GDCK TP. HCM, hiện chỉ còn một vài loại trái phiếu đang niêm yết, trong đó có trái phiếu chuyển đổi CII41401 của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM và chuẩn bị đón trái phiếu VIC11501 của Tập đoàn Vingroup lên niêm yết trong tháng 9 này.

Câu chuyện phát hành và niêm yết sản phẩm trái phiếu của BIDV từ buổi sơ khai của thị trường chứng khoán Việt Nam là một điển hình về việc sử dụng kênh huy động vốn hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế và là nhân tố giúp ổn định và phát triển bền vững thị trường, mà các doanh nghiệp cần “soi” vào đó, tận dụng cơ hội, huy động các nguồn lực trong xã hội phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.