(ĐTCK) Theo Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã phát hành 206.878 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 82,8% kế hoạch năm 2016 (250.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tốc độ giải ngân nguồn vốn này chậm, nên đóng góp không nhiều vào tăng trưởng kinh tế, mặt khác gây sức ép lên trả nợ đối với ngân sách nhà nước.

Cụ thể, vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân cho các dự án ước đạt 91.300 tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán năm (cùng kỳ năm trước đạt 47% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 25,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 44% dự toán năm).

Trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài cũng chậm, khi giải ngân được khoảng 44.054 tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch năm.

Đầu tháng 7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 60/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.