(ĐTCK) Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp hạ nhiệt trong tuần qua với thanh khoản giảm mạnh so với tuần trước đó. 

Lợi suất trái phiếu tất cả các kỳ hạn trên thị trường sơ cấp tiếp tục giảm nhẹ. Nhu cầu vốn gia tăng vào đầu tuần nhưng sau đó giảm nhẹ vào cuối tuần, dẫn đến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh rồi giảm nhẹ vào thứ Sáu.

Trong tuần này, lợi suất trái phiếu có khả năng dao động trong biên độ hẹp và tăng nhẹ ở các kỳ hạn dài. 

Thị trường sơ cấp

Trong tuần từ ngày 7/3 đến 11/3, thị trường sơ cấp huy động thành công 5.971,03 tỷ đồng trái phiếu trong tổng số 10.500 tỷ đồng trái phiếu chào thầu, tương đương với tỷ lệ trúng thầu 56,87%, giảm so với tỷ lệ 80% của tuần trước đó.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) là nhà phát hành duy nhất trong tuần qua. KBNN đã huy động thành công 3.210 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 1.250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với mức lợi suất lần lượt là 6,35% và 5,55%, tăng 5 điểm cơ bản so với đợt phát hành trước. Ngoài ra, 1.401,03 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 30 năm và 110 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 20 năm cũng được huy động thành công với mức lợi suất không đổi so với lần phát hành trước lần lượt tại 8,0% và 7,75%.

Tính đến ngày 11/3, 67.490 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đã được phát hành, bao gồm 53.893,93 tỷ đồng trái phiếu KBNN, 13.050 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam và 600 tỷ đồng trái phiếu của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

ảnh 1
 

Thị trường thứ cấp

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp giảm mạnh trong tuần vừa qua. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp chỉ đạt 18.347,31 tỷ đồng, tương đương khối lượng giao dịch 3.669,46 tỷ đồng/ngày và giảm 48,49% so với tuần trước đó.

Giao dịch thông thường (outright) chiếm 63,03% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch reserve repo chỉ chiếm gần 37%.

Giao dịch outright tuần qua tiếp tục tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn dài. Trong đó trái phiếu kỳ hạn từ 3 đến dưới 5 năm chiếm 55% tổng khối lượng outright; trái phiếu kỳ hạn từ 5 năm trở lên chiếm 30%; và trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm chỉ chiếm 14,5%.

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng 262,13 tỷ đồng sau khi bán ròng 530,6 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu thị trường sơ cấp tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 15 năm giảm nhẹ từ 1 đến 3 điểm cơ bản, trong khi lợi suất kỳ hạn 7 năm và 10 năm cùng giảm 7 điểm cơ bản. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm và 5 năm không đổi so với tuần trước đó. 

Nghiệp vụ thị trường mở

Trong tuần qua, 10.193 tỷ đồng giao dịch kỳ hạn đã được thực hiện và 55.652 tỷ đồng giao dịch kỳ hạn đáo hạn.

Tương tự như những tuần gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục không phát hành tín phiếu vì nguồn thanh khoản dồi dào của hệ thống. Với lượng lớn giao dịch kỳ hạn đáo hạn, NHNN tiếp tục hút ròng 45.459 tỷ đồng trong tuần qua.

ảnh 2
 

Thị trường liên ngân hàng

Tiếp nối xu hướng tăng của tuần trước đó do nhu cầu thanh toán giao dịch kỳ hạn đến hạn và trái phiếu Chính phủ, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng vào đầu tuần qua và sau đó hạ nhiệt vào cuối tuần.

Kết thúc tuần, lãi suất các kỳ hạn tham khảo như sau: qua đêm (4,1%; +50 điểm), 1 tuần (4,2%; +25 điểm), 2 tuần (4,4%; +13 điểm), và 1 tháng (4,6%; +20 điểm).

CTCK VPBS
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.