(ĐTCK) Theo dự thảo quyết định về nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2017 mà Bộ Tài chính sắp ban hành, từ ngày 1/11/2016 - 31/10/2017, các công ty chứng khoán có nghĩa vụ mua tối thiểu 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, còn các ngân hàng phải mua tối thiểu 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trong tổng khối lượng trái phiếu phải mua này, các thành viên phải đảm bảo ít nhất 70% nghĩa vụ mua tối thiểu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội. Khối lượng mua tối thiểu này bao gồm cả trái phiếu Chính phủ thành viên đấu thầu mua cho khách hàng.

Thành viên có nghĩa vụ thực hiện công bố lãi suất hoặc yết giá chào mua/chào bán trên hệ thống Đường cong lợi suất ít nhất 65% số phiên theo quy định tại Quyết định 160/QĐ-UBCK ngày 15/3/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về ban hành Quy định chào mua, chào bán trên thị trường trái phiếu Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có.

Căn cứ quy định tại Thông tư 111/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng các thành viên năm 2017, qua đó xác định các thành viên tích cực hay không tích cực tham gia thị trường.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.