(ĐTCK) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2015/TT-BTC thay thế Thông tư số 81/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước. 

Phải công bố thông tin trước khi phát hành trái phiếu địa phương

Ảnh Internet

Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương bao gồm các nội dung cơ bản: Mục đích phát hành trái phiếu; dự kiến điều kiện, điều khoản của trái phiếu bao gồm khối lượng, kỳ hạn, mệnh giá, đồng tiền phát hành, lãi suất phát hành, cam kết của tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu về việc đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định; dự kiến thời gian và phương thức phát hành trái phiếu...

Thông tư quy định rõ 3 phương thức phát hành trái phiếu. Đối với phương thức đấu thầu, quy trình thủ tục phát hành áp dụng như đối với phương thức đấu thầu trái phiếu chính phủ tại Sở GDCK. Ngoài ra, Thông tư bổ sung thêm quy định về công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu; công bố sau đợt phát hành trái phiếu và công bố hàng năm.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.