(ĐTCK) Theo báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tính tới ngày 26/10, tổng khối lượng huy động trái phiếu Chính phủ (TPCP) đạt 270.027 tỷ đồng, tương đương 96,1% kế  hoạch năm 2016 đã điều chỉnh. 

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn trên 10 năm, đặc biệt trái phiếu kỳ hạn 30 năm chiếm 60,89% tổng  giá  trị  huy động trong tháng 10. Kỳ hạn phát hành bình quân 10 tháng đầu năm là 8,61 năm, cao hơn mức  6,1 năm của năm 2015.

Trong 10 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu mua ròng TPCP và bán ròng cổ phiếu (khoảng 4.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong tháng 10 (tính đến ngày 26/10), khối ngoại bán ròng gần 3.300 tỷ đồng trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Trong  đó, họ chủ yếu bán ròng  trên thị trường TPCP để chốt lời và  cơ cấu lại danh mục đầu tư sau  giai  đoạn  mua ròng kéo dài từ đầu năm (mua ròng xấp xỉ 1 tỷ USD). Giá trị danh mục cổ phiếu và trái phiếu nắm giữ của khối ngoại tại thời điểm 26/10/2016 tăng 22%  so  với  cuối  năm 2015.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.