(ĐTCK) Theo cập nhật của Bộ Tài chính, riêng trong tháng 8/2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 32.406 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đáp ứng chi cho đầu tư phát triển.

Lũy kế đến hết tháng 8/2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 239.284 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 95,7% kế hoạch năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 8 tháng năm nay đạt 120,85 nghìn tỷ đồng, bằng 47,4% dự toán năm. Tốc độ chi đạt thấp trong bối cảnh huy động vốn trái phiếu tốt đang gây áp lực trả lãi lên ngân sách.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, thực tế sau khi triển khai Nghị quyết 60/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, việc giải ngân và chi đầu tư đã tích cực hơn trong tháng 8/2016 so với các tháng trước, mặc dù tiến độ vẫn chậm hơn dự toán.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.