Kho bạc Nhà nước vừa huy động 4.072 tỷ đồng trái phiếu thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).     

Số lượng trái phiếu đưa ra gọi thầu trong phiên đấu thầu cuối tháng 7 là 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.811 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,07-7,20%/năm.

Kết quả, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 2.760 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,11%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.351 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,62-7,40%/năm.

Kết quả, 400 tỷ đồng trái phiếu 7 năm đã được phát hành với lãi suất trúng thầu 6,62%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/7/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 912 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,99-8,00%/năm.

Số lượng trái phiếu 30 năm huy động được là 912 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 06/7/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Theo đó, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 206.878,2756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Theo Chí Tín
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.