(ĐTCK) Giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đang trong quá trình hoàn tất. 

VVF sắp về với SHB

Ảnh Internet

Theo đó, SHB cam kết sẽ giới thiệu nhóm NĐT nhận chuyển nhượng quyền nhận cổ phần hoán đổi cổ phần VVF sang cổ phần SHB khi sáp nhập. Giá chuyển nhượng dự kiến là 11.500 đồng/CP.

Các cổ đông pháp nhân sẽ trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng quyền nhận cổ phần hóa đổi với các NĐT nhận chuyển nhượng, các cổ đông thể nhân sẽ ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty ký các hợp đồng nêu trên với các NĐT nhận chuyển nhượng.

Sau khi giao dịch chuyển nhượng cổ phần hoàn tất, thông qua tài khoản của cổ đông mở tại một CTCK, cổ đông ủy quyền sẽ được phân phối giá trị tương ứng với số lượng cổ phần nắm giữ.

Các cổ đông không có nhu cầu chuyển nhượng quyền nhận cổ phần hoán đổi sẽ nhận cổ phần SHB sau khi giao dịch sáp nhập VVF vào SHB toàn tất.  

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.