(ĐTCK) VietinBank vừa tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 24/7 và cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, các chỉ tiêu về quy mô đều tăng trên 13% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 90% kế hoạch.
Cụ thể, tổng tài sản đạt 596.380 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm và 14,3% so với cùng kỳ; nguồn vốn đạt 533.271 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm và 15,7% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng đạt 469.984 tỷ đồng, tăng 2,8% và 13,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 56% kế hoạch; nợ xấu tăng 2,03% (quý I/2014 là 1,78%, cuối năm 2013 là 0,82%) do áp dụng Thông tư 09.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ thông qua nội dung chính là sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời, tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019, nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.