(ĐTCK) Mặc dù lợi nhuận trước thuế của VietinBank lên đến 7.345 tỷ đồng nhưng tại ĐHCĐ thường niên 2016 diễn ra vào chiều 26/4, ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc VietinBank cho biết, Ngân hàng sẽ không chia cổ tức năm 2015.

Ông Thọ cho biết, tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản đạt 779.000 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm 2014 và đạt 104,5% kế hoạch đặt ra. Dư nợ tín dụng đạt 676.000 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2014 và đạt 110,4% kế hoạch. Huy động đạt 711.000 tỷ đồng, tăng 19,6% và hoàn thành 105,3% kế hoạch. Hoạt đồng đầu tư đạt số dư 195.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt 56.110 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 37.234 tỷ đồng, ROA 1,02%, ROE 10,3%, tỷ lệ nợ xấu 0,73%, CAR 10,58%. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.345 tỷ đồng.

“Năm 2015 không chia cổ tức nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế”, ông Thọ nói.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank, năm 2015, cơ cấu tín dụng VietinBank tập trung cho vay vào lĩnh vực mà Chính phủ ưu tiên khuyến khích và các dự án ngành kinh tế trọng điểm quốc gia. Vốn chủ sở hữu của VietinBank năm 2015 là 56.110 tỉ đồng, trong đó, cổ đông chi phối là NHNN chiếm 64,46% cổ phần, tiếp theo là 2 đối tác chiến lược nước ngoài là BTMU và IFC lần lượt nắm giữ 19,73% và 8,03% cổ phần, cổ đông thiểu số chiếm 7,78% còn lại.

Về chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong năm 2016, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản 889.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 798.000 tỷ đồng, nguồn vốn huy động 811.000 tỷ đồng; vốn điều lệ 49.209 đồng, nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế 7.900 tỷ đồng, ROA 0,9%-1,2% và ROE 10%, CAR dưới 9%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 7-9%.

Ông Thọ chia sẻ thêm, năm 2015, VietinBank chưa hoàn thành được kế hoạch sáp nhập PGBank nhưng năm 2016, VietinBank sẽ tăng vốn chủ hữu lên hơn 64.000 tỷ đồng thông qua việc NHNN chấp thuận sáp nhập PGBank.

Qua đó, VietinBank tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về vốn điều lệ, đáp ứng yêu cầu về vốn theo chuẩn mực quốc tế Basel II, nâng cao vị thể cạnh tranh của VietinBank trên thị trường khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.