(ĐTCK) Trong năm 2015, Vietinbank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 7.360 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch ĐHĐCĐ. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 10,2% và 1,0%

Sáng nay (6/1/2016), tại Hà Nội, VietinBank đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016

Một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank (hợp nhất, chưa kiểm toán) năm 2015 được ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc VietinBank cho biết, tổng tài sản đạt 779.000 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2014 và đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Dư nợ tín dụng đạt số dư 674.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014 và đạt 109,9% kế hoạch. Trong đó, cho vay nền kinh tế đạt 537.000 tỷ đồng, tăng 22,1% so với đầu năm.

Dư nợ bán lẻ của VietinBank tăng mạnh 51% so với năm 2014; dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 15,3%, trong đó phân khúc khách hàng vừa và nhỏ có sự tăng trưởng bứt phá ở mức 26% và khách hàng doanh nghiệp FDI tăng mạnh 37,5% so với năm 2014. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ cho vay của VietinBank tăng từ mức 18,1% năm 2014 lên mức 22,4% năm 2015.

Tổng nguồn vốn huy động của VietinBank đạt 702.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014 và đạt 103,8% kế hoạch ĐHĐCĐ. Nguồn vốn huy động của khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng 11,6%; nguồn vốn khách hàng cá nhân tăng 17%; nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng tăng trưởng tích cực 22,7% so với cuối năm 2014.

Đồng thời, VietinBank đã tổ chức thành công các chương trình gặp gỡ nhà đầu tư, chuẩn bị các phương án huy động vốn quốc tế trong thời gian tới. Năm 2015, VietinBank cũng đã phát hành thành công hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, bổ sung lượng vốn tự có nhằm nâng cao tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của NHNN và tiệm cận các chuẩn mực của Basel II.

Hoạt động đầu tư của VietinBank năm 2015 đạt 136.000 tỷ đồng, được đa dạng hóa với việc đẩy mạnh các sản phẩm phái sinh lãi suất và hàng hóa. Hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của VietinBank có bước tiến vượt trội với tốc độ tăng trưởng đạt trên 30%.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2015 là 7.360 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch ĐHĐCĐ. Tỷ suất sinh lời ROA và ROE lần lượt là 10,2% và 1,0%, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

VietinBank tiếp tục là ngân hàng đứng đầu về lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, lợi ích của các cổ đông được đảm bảo. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 0,85%, thấp hơn mức bình quân toàn Ngành.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2015 là 7.360 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 10,2% và 1,0%

Đối với năm 2016, VietinBank đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính như sau: tổng tài sản tăng trưởng khoảng 15% - 17%; nguồn vốn huy động tăng trưởng khoảng 18% - 20%; dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 18% - 20%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận trước thuế cao hơn so với năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch VietinBank nhấn mạnh, VietinBank sẽ tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong tín dụng doanh nghiệp và bán lẻ. Mục tiêu năm 2016, sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động này và đặt thêm mục tiêu nữa là triển khai đề án thanh toán tại VietinBank, khởi động dự án ngân hàng thanh toán để tiếp tục cải thiện cơ cấu thu nhập trong tổng thu nhập, hiện là điểm yếu củu hầu hết các NHTM tại Việt Nam.

Chủ tịch VietinBank nhấn mạnh: “Điều này sẽ giúp hoạt động Ngân hàng an toàn hơn không phải tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá như trước do cứ phải tăng trưởng tín dụng và đầu tư. Nâng 25% thu nhập từ dịch vụ vào năm 2017, VietinBank chỉ có thể hoạt động an toàn hiệu quả khi làm việc này. Tất nhiên, mục tiêu vô cùng quan trọng nhưng hết sức khó khăn”.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng cho biết định hướng xây dựng VietinBank thành ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất vào năm 2017, có vốn tự có tốt nhất, chất lượng, hiệu quả hoạt động tốt nhất… ngân hàng mạnh toàn diện để đủ lực tham gia vào thị trường quốc tế. 

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.