(ĐTCK) Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 sáng nay (15/1), kết quả kinh doanh năm 2015 của Vietcombank vừa được công bố với điểm nhấn là con số lợi nhuận đạt mức kỷ lục.

Ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 673.200 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2014, đạt 104,9% kế hoạch đặt ra. Huy động vốn đạt 500.799 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2014, đạt 106,5% kế hoạch đặt ra. Dư nợ tín dụng (bao gồm trái phiếu DN) đạt 395.054 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2014, đạt 105,1% kế hoạch đề ra.

“Tín dụng tăng khá ngay từ đầu năm và năm 2015 có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây và cao hơn so với toàn hệ thống”, ông Dũng cho biết.

Theo đó, lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 12.705 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014 và lợi nhuận trước thuế đạt 6.655 tỷ đồng, lãi hợp nhất đạt 6.829 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2014.

Vietcombank đạt mức lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro 12.705 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.655 tỷ đồng, lãi hợp nhất đạt 6.829 tỷ đồng. 

Tổng danh mục đầu tư của Ngân hàng đạt: 5.375,6 tỷ đồng gồm 26 đơn vị; thu nhập: 269,1 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận của 03 công ty con 100% vốn sở hữu đạt 151,3 tỷ đồng, thu nhập từ danh mục khác 117,8 tỷ đồng).

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu đạt 1,76% nhờ nỗ lực thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.509 tỷ đồng, trong đó thu nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro 1.832 tỷ đồng, thu nợ đã bán cho VAMC 677 tỷ đồng.

Đối với năm 2016, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng tối thiếu 10%, tổng tài sản tăng 13,5%, tín dụng tăng 17-18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.