(ĐTCK) Trong quý I/2015, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 139 tỷ đồng; lợi nhuận trước dự phòng là 280 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2014; huy động đạt 48.048 tỷ đồng.

Cuối quý I, tổng tài sản của VIB đạt xấp xỉ 78.028 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8.657 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 39.484 tỷ đồng, tăng 3%; tỷ lệ nợ xấu là 2,2%, giảm 0,3% so với 31/12/2014; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 19,6%.

ĐHCĐ VIB đã thông qua đề xuất chi trả 9% cổ tức bằng tiền mặt và 14% bằng cổ phiếu thưởng. Hiện VIB đã chốt danh sách chia cổ tức 9% bằng tiền mặt, chi trả trong tháng 5/2015. 

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.