(ĐTCK) Trong hơn 3 năm qua, TPBank đã triển khai tái cơ cấu thành công, tạo ra hơn 1.670 tỷ đồng lợi nhuận, bù đắp được toàn bộ tổn thất trước đó và có lợi nhuận lũy kế, bắt đầu có đóng góp nghĩa vụ thuế đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Kết thúc năm tài chính 2015, tổng tài sản của TPBank đạt trên 76.200 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2014; sau khi trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận đạt 625 tỷ đồng, vượt kế hoạch; huy động vốn đạt gần 69.000 tỷ đồng, bằng 116,25% kế hoạch; dư nợ cho vay tăng trưởng khá, sử dụng hết hạn mức được phép, trong khi vẫn giữ được chất lượng tín dụng với mức nợ xấu chỉ là 0,4%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động (LDR) của TPBank được hạ xuống mức 88,4% nhờ vốn huy động từ tổ chức và dân cư tăng trưởng tốt.

Trong hơn 3 năm qua, TPBank đã triển khai tái cơ cấu thành công, tạo ra hơn 1.670 tỷ đồng lợi nhuận, bù đắp được toàn bộ tổn thất trước đó và có lợi nhuận lũy kế, bắt đầu có đóng góp nghĩa vụ thuế đáng kể cho ngân sách nhà nước.

 

 

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.