(ĐTCK) TPBank vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. Trong đó, tính đến 30/6/2015, tổng tài sản của TPBank đạt gần 52.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 và dư nợ cho vay tổ chức và cá nhân đều có tỷ lệ tăng trên 10% so với năm trước. 

Đáng chú ý là kết quả lợi nhuận 6 tháng đạt 342 tỷ đồng, vượt 112% kế hoạch 6 tháng và đạt 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ 2015 đã đề ra.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,96%. Kết quả này đánh dấu mốc quan trọng cho việc hoàn tất quá trình tái cơ cấu của TPBank sau 3 năm, TPBank đã hoạt động an toàn, hiệu quả, tạo ra lợi nhuận, bù đắp được toàn bộ số lỗ lũy kế trong quá khứ và đã có lợi nhuận thực dương, sớm hơn 1 năm so với dự kiến.

 

 

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.