(ĐTCK) Kienlongbank cho biết, kết thúc 9 tháng đầu năm nay, dư nợ tín dụng ngân hàng tăng 11,96%.

Cụ thể, tính đến 30/9/2015, Kienlongbank tổng tài sản đạt 23.956 tỷ đồng, tăng 3,69% so năm 2014; huy động vốn thị trường 1 đạt 19.894 tỷ đồng, tăng 18,84% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay đạt 15.144 tỷ đồng, tăng 11,96% so năm 2014.

Để chia sẻ khó khăn với khách hàng, nhất là doanh nghiệp Kienlongbank giảm lãi vay cho khách hàng, nhưng đổi lại, Kienlongbank kiểm soát được nợ xấu xuống mức thấp, chỉ còn trên dưới 2% tính đến cuối tháng 6/2015. Lợi nhuận sau khi trích dự phòng rủi ro Kienlongbank đạt khoảng trên 200 tỷ đồng.

Kienlongbank đặt mục tiêu 388 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2015, song đến thời điểm này, Ngân hàng vẫn chưa công bố kết quả lợi nhuận đạt được sau 9 tháng hoạt động đầu năm.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.