(ĐTCK) Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê TP. Hà Nội, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng, tháng 7 ước đạt 1.308 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 9,8% so tháng 12/2014.
Tháng 7, huy động vốn của các ngân hàng tại Hà Nội đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Ảnh Internet

Trong đó, vốn huy động kỳ hạn trên 12 tháng ước đạt 399 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% và 9,8%. Trong đó, tiền gửi chiếm 95,3%, tăng 0,9% so tháng trước và 9,5% so tháng 12 năm trước (trong đó tiền gửi tiết kiệm giảm 0,1% so tháng trước và tăng 10,4% so tháng 12), tiền gửi thanh toán tăng 1,6% và 8,9%.

Trong tổng nguồn vốn huy động, vốn huy động bằng tiền đồng Việt Nam chiếm 76%.

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ trên địa bàn Hà Nội tháng 7 ước đạt 1.137 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 12,5% so tháng 12 năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay ước đạt 832 nghìn tỷ đồng, chiếm 73,1% trong tổng dư nợ, tăng 0,5% so tháng trước và 12,4% so tháng 12 năm trước.

Trong tổng dư nợ cho vay, dư nợ cho vay ngắn hạn giảm 0,8% so tháng trước và tăng 3,5% so tháng 12/2014; dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 1,7% và 21,7%.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.