(ĐTCK) Ngày 29/4 tới, Saigonbank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2016.
Theo tài liệu ĐHCĐ vừa được Saigonbank công bố, kết thúc năm 2015, nhà băng này chỉ đạt 55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đúng như kế hoạch đề ra cho cả năm qua. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2015, theo báo cáo tài chính của Saigonbank, nhà băng này đã đạt không dưới 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Tuy nhiên, do năm qua, Saigonbank bán số lượng nợ xấu lớn cho VAMC, nên đòi hỏi trích dự phòng lớn, ăn mòn lợi nhuận cả năm. Nợ xấu của Saigonbank đến cuối năm 2015 được kiểm soát ở mức 1,88% trên tổng dư nợ.
Chỉ tiêu đưa ra cho năm 2016, Saigonbank dự kiến thu về 130 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tổng tài sản đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; vốn huy động 16.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước; dư nợ cho vay 12.800 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3-5) kiểm soát dưới 3% tổng dư nợ. 
Mới đây, NHNN chấp thuận việc Saigonbank tăng vốn điều lệ từ 3.080 tỷ đồng lên 4.080 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ Saigonbank thông qua.

NHNN yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua cổ phần của Saigonbank phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp việc phát hành cổ phần dẫn đễn cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ trở lên, Saigonbank phải trình NHNN xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, kế hoạch tăng vốn này của Saigonbank đã thất bại không dưới 3 lần năm vừa qua. 
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.