(ĐTCK) Kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đạt 183 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 55 tỷ đồng thì mức lợi nhuận 9 tháng đã vượt 167%. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này cuối tháng 9/2016 chiếm 2,51% tổng dư nợ cho vay, tăng khá mạnh so với thời điểm đầu năm (1,88%).

Tổng số nợ xấu là 297 tỷ đồng, tăng 35%, trong đó nợ tăng đều ở cả 3 nhóm và nợ có khả năng mất vốn là 238 tỷ đồng, chiếm 80%. Trong khi đó, cho vay khách hàng đạt 11.790 tỷ đồng, chỉ tăng 1,5%. Tiền gửi của khách hàng đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 6%. Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng đạt 467 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.