(ĐTCK) Báo cáo tại ĐHCĐ 2016 của Ban lãnh đạo VietABank cho biết, năm 2015, Ngân hàng đạt 115,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 91% so với năm trước. 

Tổng tài sản ở mức 41.878 tỷ đồng, tăng 18%. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ về mức 2,26%. Năm 2015, Ngân hàng đã tăng vốn từ 3.098 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ còn 69,6 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại và hiện đang trình NHNN phương án chia cổ tức. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua quyết toán thù lao, lương và thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 là 3,95 tỷ đồng. 

Kế hoạch năm 2016, Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tổng tài sản lên trên 55.000 tỷ đồng, tăng 31%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 201,4 tỷ đồng, tăng 74,67%. Ngân hàng cho biết sẽ kiểm soát các chi phí để đảm bảo mức tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân năm 2016 là 5,7%.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hảo, Phó tổng giám đốc thường trực đã cho biết thêm kết quả kinh doanh quý I/2016. Theo đó, tổng tài sản đạt 44. 906 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cuối năm 2015. Tổng huy động đạt 39.489 tỷ đồng, tăng 5,8%. Dư nợ cho vay đạt 22.379 tỷ đồng, tăng 10,4%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,51%, giảm 0,75% so với cuối năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.   

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.