(ĐTCK) Ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVcomBank) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Trong nội dung chương trình đại hội có kế hoạch hoạt động năm nay với dự kiến giữ nguyên vốn điều lệ là 9.000 tỷ đồng, chỉ tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng (năm 2015, PVcomBank đạt 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, năm 2014 đạt 162 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế).

Cũng theo chương trình đại hội, PVcomBank sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT (không bao gồm thành viên HĐQT độc lập) và 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Được biết, ngày 10/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Pvcombank giai đoạn 2016 - 2020 và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp nhận đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PCcomBank sau khi hoàn thành Đề án tái cơ cấu PVcomBank. Ngày 3/6/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản phê duyệt chính thức đề án.

Trong định hướng năm 2016, HĐQT PvcomBank chủ trương tập trung đẩy mạnh cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bám sát khách hàng làm đầu mối cho việc phục vụ được chuỗi giá trị ngành dầu khí, đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn cho các dự án ngành dầu khí.

Trần Thủy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.