(ĐTCK) Tại Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm khu vực phía Bắc của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) mới đây, lãnh đạo Ngân hàng cho biết, huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân của khu vực tăng trưởng gần 30% so với cuối năm 2015. 

Đối với cho vay khách hàng cá nhân, OceanBank đã ban hành nhiều sản phẩm ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng, dư nợ cho vay tăng 24% trong 6 tháng; công tác thu hồi nợ đạt 28% kế hoạch năm.

Còn tại khu vực phía Nam, huy động khách hàng bán lẻ tăng trưởng gần 37%; cho vay khách hàng bán lẻ tăng 32%; thu hồi nợ có vấn đề đạt 242 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐTV OceanBank yêu cầu các đơn vị kinh doanh tiếp tục thúc đẩy hoạt động huy động vốn, đẩy mạnh mảng cho vay bán lẻ và thu hồi nợ, công tác kiện toàn bộ máy nhân sự của các chi nhánh.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.