(ĐTCK) Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của OCB cho thấy, các chỉ tiêu của Ngân hàng đều có mức tăng trưởng tốt.
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 759 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 6 lần lên 36 tỷ đồng...

Chi phí hoạt động của OCB trong kỳ tăng 29% lên 485 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm một nửa xuống 114 tỷ đồng, giúp lợi nhuận trước thuế gấp gần 5 lần cùng kỳ, lên 235 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm ghi nhận gần 188 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2,31% tại thời điểm đầu năm xuống còn 2,13%. Nhưng trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm chủ yếu với gần 473 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6/2016, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 56,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm. Huy động vốn đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28%. Cho vay khách hàng đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.