(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên tổ chức vào ngày 14/4 tới đây, HĐQT OCB trình Đại hội chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2016 ở mức 450 tỷ đồng. OCB cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận room tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 là 25%.
Theo kế hoạch 2016 sẽ trình tại Đại hội, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 65.000 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả thực hiện năm 2015. Vốn huy động từ cá nhân và tổ chức kinh tế là 43.093 tỷ đồng, tăng 46%. Dư nợ cho vay (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 36.694 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2015.

HĐQT OCB cũng xin ý kiến cổ đông về việc thành lập Công ty chuyển tiền quốc tế ngân hàng OCB với vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng. Công ty này sẽ thu hút nguồn tiền kiều hối chính thức để gửi về Việt Nam, giúp bổ sung nguồn ngoại tệ.

Doanh số dự tính của Công ty chuyển tiền quốc tế OCB trong năm 2016 là 2.160 tỷ đồng, năm 2017 là 4.131 tỷ đồng và năm 2018 là 6.885 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 49.447 tỷ đồng, tăng 26,4% so với thời điểm đầu năm. Vốn điều lệ vẫn ở mức 3.547 tỷ đồng. Trong năm, OCB cho vay 27.693 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so cuối năm trước. Tiền gửi của khách hàng đạt 29.506 tỷ đồng, tăng 23,4%.

OCB ghi nhận 267 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 5% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 209 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2015 đạt 425 tỷ đồng. Với kết quả này, ngân hàng mới chỉ hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 410 tỷ đồng đặt ra tại ĐHCĐ năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 4,5%.

Năm 2015, thù lao phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát Ngân hàng là 6,19 tỷ đồng, thấp hơn mức được Đại hội năm 2015 đã thông qua là 8,2 tỷ đồng.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.