(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Saigonbank, Ngân hàng đạt 230 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm qua,  tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 5% tổng dư nợ; cổ tức năm 2014 chia ở mức 3,5%.

Đến cuối năm 2014, tổng tài sản Saigonbank là 16.520 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2013. Huy động vốn tăng 6,5% đạt 11.640 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 5% đạt 11.200 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu dưới 5% trên tổng dư nợ. Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, cổ tức 3,5%. Vốn điều lệ của Saigonbank đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 920 tỷ đồng so với năm 2013.

Theo kế hoạch dự trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 22/4 tới, Saigonbank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 19.300 tỷ đồng cuối năm 2015; tăng trưởng huy động vốn 24%: tín dụng tăng 7%; nợ xấu dưới 3% trên tổng dư nợ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ tiêu lợi nhuận 2015, Saigonbank chỉ đưa ra ở mức 50 tỷ đồng trước thuế, giảm 78% so với thực hiện năm 2014.

Saigonbank đã có chủ trương sáp nhập vào Vietcombank. Thông tin này cũng được lãnh đạo NHNN xác nhận. Tuy nhiên, vấn đề còn lại là do 2 ngân hàng tìm hiểu và trình NHNN chờ chấp thuận trước khi về chung một nhà. Cổ đông lớn của Saigonbank hiện nay cũng chính là Vietcombank.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.