(ĐTCK) Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông cáo báo chí tuyên bố mua toàn bộ cổ phần của OceanBank.

Theo đó, NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của OceanBank. NHNN chỉ định VietinBank tham gia quản trị, điều hành OceanBank. NHNN khẳng định, toàn bộ, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại OceanBank sẽ được đảm bảo.

Theo NHNN, thời gian qua, hoạt động của OceanBank đã bộc lộ nhiều yếu kém, việc quản trị, điều hành ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Trước tình hình đó, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tốn thất tài sản của Ngân hàng, NHNN đã quyết định đặt OceanBank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Cũng theo TCBC, với tổn thất tài chính nặng nề, trong khi OceanBank không có các giải pháp khả thi để tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo yêu cầu của NHNN, nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại yếu kém của Ngân hàng, căn cứ quy định của Luật Các TCTD, Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 1/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã tuyên bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại OceanBank.

NHNN cho biết, việc NHNN rực tiếp mua lại toàn bộ cổ phần của OceanBank giúp NHNN hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu OceanBank, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của OceanBank sang các TCTD khác. Theo đó, NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của OceanBank; chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của OceanBank.

Theo TCBC, để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, NHNN chỉ định VietinBank tham gia quản trị, điều hành OceanBank. NHNN khẳng định toàn bộ, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại OceanBank sẽ được đảm bảo

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.