(ĐTCK) Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 với trọng tâm tiếp tục ưu tiên cho vay các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo ngân hàng đặt kế hoạch hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 8% so với năm 2015 (tương đương khoảng 10.250 tỷ đồng). Trong đó ưu tiên cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh có dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc, các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng biên giới và hải đảo…

Được biết, đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn Ngân hàng đạt trên 147 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10,4 nghìn tỷ đồng (+7,6%) so với năm 2014; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 142 nghìn tỷ đồng, tăng trên 13 nghìn tỷ đồng (+10,1%) so với thực hiện năm 2014, với gần 6,9 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, hoàn thành 99,4% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Doanh số cho vay đạt xấp xỉ 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 124% so với doanh số cho vay năm 2014, tạo điều kiện cho trên 2,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; góp phần giúp trên 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 173 nghìn lao động từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, trên 2,4 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 103 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn (lần đầu) học tập trong năm; xây dựng trên 1.349 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; trên 5,3 nghìn căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung và gần 2,5 nghìn căn nhà vùng ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long…

Trong năm, NHCSXH đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Nợ quá hạn, nợ khoanh giảm còn 0,78%.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.