(ĐTCK) Ngày 15/4 tới, Nam A Bank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2016. Theo kế hoạch đưa ra, Ngân hàng cho biết, sẽ tiếp tục tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng trong năm 2016.
Cụ thể, về kế hoạch kinh doanh năm 2016, Nam A Bank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 40.000 tỷ đồng, tăng 13% so năm 2015. Huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Dư nợ cho vay đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 20% và vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của NHNN. Lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Kiểm soát tỷ lệ nợ nhóm 2, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Tại Đại hội sắp tới, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông xem xét chấp thuận số lượng thành viên dự kiến bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII với số lượng lần lượt là 6 người (trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập) và 3 người Ban kiểm soát (tất cả đều là thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát).
Còn về định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2021), Ngân hàng đặt chỉ tiêu vốn điều lệ đạt tối thiểu 5.000-6.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Tổng tài sản bình quân mỗi năm tăng 15% đến cuối năm 2020 đạt trên 100.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế bình quân mỗi năm tăng 25-30%, đạt 80.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Dư nợ cho vay đạt 64.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Lợi nhuận trước thuế bình quân mỗi năm tăng 20-25%, đạt trên 800 tỷ đồng đến cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.
Riêng năm 2016, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 35.469 tỷ đồng, giảm 4,9%. Cho vay khách hàng đạt 20.866 tỷ đồng, tăng trưởng 31%. Trong đó, cho vay bằng VND chiếm tỷ trọng chủ yếu 98,6%, cho vay bằng USD chiếm tỷ trọng 1,4%. Chi phí hoạt động tăng 27% lên 588 tỷ đồng, trong đó chi phí cho nhân viên tăng 30%, chiếm 238 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng lên 243 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2014 khiến lợi nhuận trước thuế cả năm bị thu hẹp, còn 252 tỷ đồng, tăng vỏn vẹn 10 tỷ đồng so với năm trước. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Tổng số nợ xấu đến cuối năm 2015 là 189 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, nhóm nợ có khả năng mất vốn được cải thiện rõ rệt khi giảm 54%. Nam A Bank chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%

Nam A Bank cho biết, chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính thức do tình hình thị trường diễn biến chưa thuận lợi, cổ phiếu ngân hàng chưa thật sự được quan tâm. Tuy nhiên, trong năm nay, ngân hàng tiếp tục xin cổ đông thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện niêm yết chứng khoán.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.