(ĐTCK) Nam A Bank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015 và cho biết, lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm đạt 80 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ 2014.
Tính đến hết quý I/2015, tín dụng Nam A Bank tăng trưởng 5,29%, với dư nợ cho vay khách hàng 16.538 tỷ đồng; huy động vốn tăng trưởng 7,2% đạt 21.777 tỷ đồng.

Tuy tổng tài sản của Nam A Bank lại giảm xấp xỉ 10% so với đầu năm, xuống 33.583 tỷ đồng, nhưng các chỉ tiêu chính đều tăng trưởng mạnh, ngoại trừ chứng khoán kinh doanh lỗ 11 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tăng 65% đạt 198 tỷ đồng - chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu lợi nhuận.

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, NamABank đạt lợi nhuận trước dự phòng của Nam  A Bank quý I/2015 đạt 77,5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.
Không những không phải trích lập dự phòng rủi ro, mà trong quý 1/2015 Nam A Bank còn được hoàn nhập gần 3 tỷ đồng vào lợi nhuận. Vì thế, lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm nay của Nam A Bank đạt 80 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ 2014. Sau thuế, lợi nhuận cũng tăng trương tự, đạt 62 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,42%. Nam A Bank có gần 235 tỷ đồng nợ xấu, trong đó nợ nhóm 5 chiếm hơn 80% tổng nợ xấu.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.