(ĐTCK) Năm 2015, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 9,63% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế dự kiến 216,45 tỷ đồng.
Ông Võ Văn Châu, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kienlongbank cho biết, năm 2015, tổng tài sản Ngân hàng tăng 9,63% so với năm 2014. Dư nợ tăng trưởng 19,9%, huy động vốn từ thị trường 1 tăng trưởng 21,18%, nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5% và lợi nhuận trước thuế dự kiến 216,45 tỷ đồng.
Trong năm 2015, Kienlongbank đã mở rộng và phát triển mạng lưới thêm 1 chi nhánh và 6 phòng giao dịch.
Cũng trong năm qua, Kienlongbank triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất G2000, G600 với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng.
Năm 2016, Kienlongbank dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch như tổng tài sản tăng 15%; tổng vốn huy động thị trường 1 tăng 25%; dư nợ cho vay tăng 20%; lợi nhuận dự kiến trên 300 tỷ đồng; nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn 2,5%.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.