(ĐTCK) ĐHCĐ 2016 của Maritime Bank đã công bố kết quả kinh doanh năm 2015 cho thấy nhiều biến chuyển tích cực.

Cụ thể, tổng dư nợ đạt 50.126 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm 2014,  trong đó cho vay khách hàng cá nhân đạt mức tăng trưởng 2,6 lần so với năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 65.913 tỷ đồng, tương ứng mức 98,6% so với cuối năm 2014. Tuy có sự suy giảm nhẹ về quy mô huy động nhưng cơ cấu vốn đã được dịch chuyển theo hướng ổn định và bền vững hơn qua việc tăng tỷ trọng tiền gửi huy động kỳ hạn trên 12 tháng và tăng tỷ trọng tiền gửi khách hàng cá nhân lên mức 60%.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 của Ngân hàng giữ ở mức tương đương năm 2014, đạt 104.311 tỷ đồng. Sau thương vụ sáp nhập MDB thành công tháng 8/2015, vốn chủ sở hữu của Maritime Bank tăng 44% so với đầu năm 2015, đạt 13.616 tỷ đồng.

Hệ số an toàn vốn CAR của Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2015 là 24,53%, cao hơn nhiều so với mức quy định (9%). Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm 0,5% so với năm 2014, ở mức 2,16%. Lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng, giảm 2,45% so với năm trước, chủ yếu do Ngân hàng tăng cường xử lý các khoản nợ xấu, thoái lãi và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Năm 2016, Ngân hàng kỳ vọng tổng tài sản đạt 108.967 tỷ đồng, tăng 4,5%; tổng dư nợ tăng 25%, trên 62.000 tỷ đồng; tổng huy động tăng 20%, đạt gần 79.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 20% so với năm 2015; tỷ lệ nợ xấu đảm bảo duy trì dưới 3% theo quy định của NHNN.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.