(ĐTCK) Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa công bố lợi nhuận năm 2014 đạt gần 207 tỷ đồng so với con số của năm trước là trên 135 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận sau thuế đạt 162 tỷ đồng so với mức đạt được của năm trước là 103 tỷ đồng.

Cụ thể, đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn huy động đạt 22.151 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 13% so năm 2013 và đạt 105% kế hoạch. Vốn huy động từ khách hàng đạt 14.719 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so năm 2013, hoàn thành 102% kế hoạch. Cơ cấu huy động vốn cũng đã có những chuyển biến tích cực với tỷ trọng huy động trung, dài hạn tăng cao.

Tổng dư nợ cho vay của Viet Capital Bank năm 2014 tăng gần 30% so với năm 2013. 

Tính đến 31/12/2014, dư nợ tín dụng của Viet Capital Bank đạt 14.759 tỷ đồng, tăng 40% so năm 2013. Dư nợ cho vay thị trường I đạt 12.990 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 29% so năm 2013, hoàn thành 113% kế hoạch.

Tổng thu nhập lãi thuần theo báo cáo tài chính năm 2014 tăng 9,4% đạt trên 524,7 tỷ đồng. Hoạt động ngoại hối đạt lợi nhuận trên 21 tỷ đồng, tăng hơn 102% so với năm trước.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gần 6 lần cùng kỳ với hơn 98,7 tỷ đồng. Hoạt động khác đạt hơn 89 tỷ đồng, tăng 9,0%…

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng của Viet Capital Bank năm 2014 trên 246,2 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ 2013.

Nợ xấu được Viet Capital Bank kiểm soát tốt thông qua việc kết hợp các giải pháp chủ động thu hồi nợ, sử dụng dự phòng rủi ro và bán nợ cho VAMC, giúp tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm đi đáng kể, trong ngưỡng cho phép của của NHNN.

Kết thúc năm, llợi nhuận VietcapitalBank đạt gần 207 tỷ đồng so với con số của năm trước là trên 135 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận sau thuế đạt 162 tỷ đồng so với mức đạt được của năm trước là 103 tỷ đồng.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.