(ĐTCK) Kết quả kinh doanh năm 2015 của LienVietPostBank đã được công bố tại ĐHCĐ 2016. Theo đó, thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 107.587 tỷ đồng, tăng 6,7%. Huy động vốn trên thị trường 1 trong năm 2015 đạt 80.723 tỷ đồng, tăng 1.841 tỷ đồng so với năm 2014. 

Về tín dụng, tổng dư nợ thị trường 1 đến thời điểm 31/12/2015 đạt 61.352 tỷ đồng, tăng 14.960 tỷ đồng so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2015 đạt mức 34,8% (giới hạn tăng trưởng tín dụng của NHNN là 35%), cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành (17,3%).

Lợi nhuận năm 2015 đạt 422 tỷ đồng, giảm so với năm 2014 do LienVietPostBank phải đầu tư chi phí lớn để mở rộng mạng lưới hệ thống và tuân thủ các quy định của NHNN về trích lập dự phòng. Dù lợi nhuận trước thuế không cao, LienVietPostBank duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 4,5%.

Hiện LienVietPostBank có 58 Chi nhánh, 43 Phòng giao dịch, 1.081 Phòng giao dịch Bưu điện, cùng với quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch trên hệ thống bưu cục/điểm bưu điện văn hóa xã của Vietnam Post.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.