(ĐTCK) HĐQT Kienlongbank vừa có thông báo đến cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2016.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2016 của Kienlongbank là ngày 14/3. Ngày tổ chức ĐHCĐ dự kiến trong tháng 4/2016, nhưng chưa chốt ngày cụ thể. 

Thư mời tham dự ĐHCĐ sẽ được Kienlongbank gửi trực tiếp đến cổ đông. Tài liệu về ĐHCĐ sẽ được đăng trên website kienlongbank.com.vn trước ngày đại hội diễn ra.

Năm 2015, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 9,63% so với năm 2014, dư nợ tăng trưởng 19,9%, huy động vốn từ thị trường 1 tăng trưởng 21,18%, nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5% và lợi nhuận trước thuế dự kiến 216,45 tỷ đồng. 

Năm 2016, Kienlongbank dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch, như tổng tài sản tăng 15%; tổng vốn huy động thị trường 1 tăng 25%; dư nợ cho vay tăng 20%; lợi nhuận dự kiến trên 300 tỷ đồng; nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn 2,5%.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.