(ĐTCK) HĐQT Kienlongbank vừa có thông báo đến cổ đông về ngày tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2017 là 21/4, thay vì 14/4 như dự kiến trước đó.
Kienlongbank tổ chức ĐHCĐ là tại tỉnh Kiên Giang, trụ sở chính của Ngân hàng. Nội dung dự kiến trình ĐHCĐ là báo cáo của HĐQT, Ban điều hành Kienlongbank về kết quả kinh doanh 2016 và định hướng hoạt động năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình chọn công ty kiểm toát độc lập trong năm 2017.
Đầu năm 2017, 300 triệu cổ phiếu Kienlongbank đã được cấp mã chứng khoán KLB. Đây là bước khởi đầu để cổ phiếu KLB chính thức gia nhập thị trường chứng khoán, trước hết là lên sàn UPCoM.
Theo BCTC hợp nhất năm 2016 của Kienlongbank, lợi nhuận trước thuế đạt được trong năm qua là trên 151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 121 tỷ đồng.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.