(ĐTCK) HĐQT HDBank vừa có thông báo đến cổ đông ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015.

 

Theo đó, HDBank sẽ chốt danh sách tham dự ĐHCĐ vào cuối ngày 30/3 và ngày tiến hành ĐHCĐ là 22/4 tại TP. HCM.
Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ được HDBank đăng trên website trước khi đại hội diễn ra 7 ngày.
Kết thúc năm 2015, tổng tài sản HDBank đạt 102.423 tỷ đồng, vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng, tổng vốn huy động đạt 82.092 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2014, tổng dư nợ 67.252 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014.
Nợ xấu năm 2015 của Ngân hàng được kiểm soát ở mức 0,97%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 836 tỷ đồng. ROA đạt 0,81%, ROE đạt 8,92%. Hiện mạng lưới của Ngân hàng gồm 220 điểm giao dịch, 4.500 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.