(ĐTCK) Sáng nay (20/6), GPBank triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường nhưng không thành công do cổ đông dự họp không đủ theo quy định.

Được biết, đại hội đồng cổ đông bất thường của GPBank được tổ chức nhằm yêu cầu cổ đông góp thêm vốn, bù đắp phần thiếu hụt của vốn điều lệ. 

Theo báo cáo, đến hết năm 2014 vốn điều lệ của GPBank là 3.018 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tổ chức đại hội đồng cổ đông họp bất thường để yêu cầu cổ đông góp thêm vốn cho thấy ngân hàng này nhiều khả năng đã bị âm vốn.

Theo thông tin từ Đại hội, chỉ có 36,1% cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Như vậy là không đủ tỷ lệ theo quy định là ít nhất 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (đối với đại hội tổ chức lần thứ nhất). 

Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, lãnh đạo cao cấp của NHNN và VietinBank đều cho biết: “Đại hội lần này không thành là không bất ngờ bởi đã được dự báo trước!".

Trước đó, NHNN cho biết, căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và xét thực trạng quản trị, điều hành của GPBank, NHNN Việt Nam đã có Quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Tạ Bá Long đối với chức danh Chủ tịch HĐQT và chức danh thành viên HĐQT.

Đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Đoàn Văn An đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và chức danh thành viên HĐQT; đình chỉ quyền và nghĩa vụ của bà Tạ Thu Thủy đối với chức danh thành viên HĐQT GPBank.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động của GPBank tiếp tục diễn ra bình thường, NHNN Việt Nam đã Quyết định chỉ định bà Trần Thị Lệ Nga là người đại diện (bao gồm người đại diện theo pháp luật) của GPBank kể từ ngày 08/4/2015.

Được biết, GPBank đã quyết định dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông sang ngày 27/6.

Theo quy định, ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

ĐHCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết… Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.