(ĐTCK) Tại Hội nghị thường niên Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam (VBCA) năm 2017, ông Đào Minh Tuấn, Chủ tịch VBCA cho biết, thẻ nội địa hiện nay chủ yếu vẫn dùng để rút tiền mặt, chiếm 86,81% tổng doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, mặc dù đã có sự tăng trưởng trong việc sử dụng thẻ để chi tiêu tại đơn vị chấp nhận thẻ. 

Doanh số sử dụng thẻ nội địa tại POS năm 2016 tăng trưởng 54,19% so với năm 2015, cao hơn mức tăng trưởng doanh số sử dụng thẻ quốc tế (chỉ đạt 29,3%).

Số lượng thẻ quốc tế phát hành đến năm 2016 đạt trên 12 triệu thẻ, tăng 30% so với năm 2015. Doanh số sử dụng thẻ quốc tế tăng nhanh, đạt hơn 224.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2015.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.