(ĐTCK) VietCapital Bank đã tiến hành ĐHCĐ trong ngày 22/4, với tỷ lệ cổ tức 2014 chi trả cho cổ đông được NHNN phê duyệt ở mức 1,5%. Mặc dù cổ tức VietCapital Bank ở mức thấp, song một số ngân hàng lớn, đạt lợi nhuận cao trên địa bàn TP. HCM vẫn chưa được NHNN phê duyệt mức cổ tức 2014 chi trả cho cổ đông.

Tính đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng đạt 22.151 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 13% so năm 2013 và đạt 105% kế hoạch. Vốn huy động từ khách hàng đạt 14.719 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so năm 2013, hoàn thành 102% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế gần 207 tỷ đồng, so với năm trước là trên 135 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận sau thuế đạt 162 tỷ đồng, so với mức đạt được của năm trước là 103 tỷ đồng. 

Đại hội cũng đã thông qua về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 và bầu mới cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Đỗ Duy Hưng, ông Ngô Quang Trung và ông Vương Công Đức. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm bà Phan Thị Hồng Lan, ông Võ Thanh Hải và ông Lê Hoàng Nam.

Trong năm 2015, VietCapital Bank sẽ tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở tăng trưởng an toàn; tiếp tục tăng cường xử lý nợ xấu, xử lý rủi ro; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ; nâng cấp và đầu tư mới một số giải pháp công nghệ ngân hàng. Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 VietCapital Bank đưa ra được HĐQT cho biết, sẽ tính toán kỹ và không quá cao hơn năm rồi.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.