(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên 2016 của Viet Capital Bank ngày 28/4 đã thông qua các chỉ tiêu hoạt động của năm 2016 và tập trung triển khai chiến lược 2016 - 2020. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Đỗ Duy Hưng và bầu bổ sung 1 thành viên mới.
Theo đó, mục tiêu đến 2020, Viet Capital Bank phấn đấu có tổng tài sản khoảng 105.000 tỷ đồng, ROE 11%, ROA 1,1%, hệ số CAR 13 % và tỷ lệ nợ xấu đảm bảo dưới 3%.

Cũng tại Đại hội, các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 2016 cũng đã được thông qua như tổng tài sản tăng 15%, trong đó tiếp tục cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng mở rộng bán lẻ; dư nợ tín dụng tăng 22% và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Bên cạnh đó, Ngân hàng sẽ hoàn thành kế hoạch mở tối thiểu thêm 10 chi nhánh và phòng giao dịch, đồng thời tiếp tục xin cấp phép mở mới thêm 5 chi nhánh và 8 phòng giao dịch.
Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Đỗ Duy Hưng và bầu bổ sung 1 thành viên mới.
Năm 2015, Viet Capital Bank đã có những bước phát triển tích cực. Các hoạt động trọng yếu đều có tốc độ tăng trưởng nhanh trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần. Nâng cao năng lực quản trị - điều hành và quản lý rủi ro, tăng cường năng lực tài chính, cơ sở khách hàng được đa dạng hóa và mở rộng nhanh là những nhiệm vụ trọng tâm được Ngân hàng đặc biệt chú trọng nhằm tạo nền móng cho quá trình phát triển nhanh và bền vững từ 2016. Tuy nhiên, nhà băng này từ chối tiết lộ lợi nhuận.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.