(ĐTCK) PVcomBank đang thực hiện đề án tái cơ cấu, trong đó thời gian đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt là 3 năm. Ngân hàng dự kiến xin gia hạn kéo dài thêm thời gian để phát triển thật ổn định.

Ngày 20/6, Ngân hàng PVcomBank đã tổ chức ĐHCĐ 2015 thông qua  kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 140 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2014, Ngân hàng đạt doanh thu 6.993 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm (5.100 tỷ đồng); tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2014 là 107.912 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm (129 tỷ đồng). Các tỷ lệ an toàn của PVcomBank đều đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2014, PVcomBank dự kiến sẽ không chia cổ tức cho năm 2014, khoản trích lập cho quỹ đầu tư phát triển và khen thưởng phúc lợi lần lượt là 55.4 tỷ và 14.4 tỷ đồng. Phân lợi nhuận giữ lại trong năm 2014 của PVcomBank là 41 tỷ đồng.

Đề cập đến kế hoạch năm 2015 ở mức thận trọng, lãnh đạo Ngân hàng cho biết, do nền kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục khó khăn, trong nước, tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm và không đồng đều. Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nói chung và PVcomBank nói riêng sẽ còn gặp nhiều thách thức, kế hoạch này nhằm đảm bảo cho Ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả, không hướng đến lợi nhuận bằng mọi giá.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch niêm yết của PVcomBank, ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch PVcombank cho biết, hiện PVcomBank đang thực hiện theo đề án tái cơ cấu, trong đó thời gian đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt là 3 năm. Ngân hàng dự kiến xin gia hạn kéo dài thêm thời gian này để phát triển thật ổn định. Việc niêm yết tạm thời Ngân hàng chưa tính đến. Đồng thời, việc này còn căn cứ vào thực tế hoạt động của Ngân hàng và ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.