(ĐTCK) Tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2016 diễn ra ngày 15/4, HĐQT Nam A Bank tiếp tục trình cổ đông thông qua phương án niêm yết trên TTCK chính thức trong năm 2016, nếu thị trường thuận lợi.
Theo HĐQT Nam A Bank, năm 2015, HĐQT cũng đã thực hiện nghị quyết ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai kế hoạch này. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường không cho phép, hoạt động của ngành còn những khó khăn nhất định nên chưa thu hút được nhà đầu tư. Vì thế, Ngân hàng chưa niêm yết cổ phiếu trên TTCK chính thức.
ĐHCĐ Nam A Bank thống nhất thông qua kế hoạch 2016 với lợi nhuận đạt 300 tỷ đồng, tổng tài sản 40.000 tỷ đồng, huy động vốn 28.500 tỷ đồng, cho vay 25.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Theo Nam A Bank, năm 2016, chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ngân hàng tự tin sẽ có những thành công mới và không ngừng phát triển vững mạnh hơn. Năm 2016, Nam A Bank tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới.
Tính đến cuối năm 2015, huy động vốn tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch năm 2015; cho vay tăng 25%, hoàn thành 99,4% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2015; tổng số nợ xấu Nam A Bank đến cuối năm 2015 còn 189 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, nhóm nợ có khả năng mất vốn được cải thiện rõ rệt khi giảm 54%.
Với kết quả trên Nam A Bank chia cổ tức năm 2015 ở mức 5% bằng cổ phiếu.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.