(ĐTCK) SHB vừa tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015 với mục tiêu chính là thông qua giao dịch sáp nhập VVF vào SHB.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội 459 cổ đông sở hữu 608.421.239 cổ phiếu chiếm 64,17% cổ phần có quyền biểu quyết.  ĐHCĐ đã thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính CP Vinaconex – Viettel (VVF) vào SHB với tỷ lệ phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Thông qua Giao dịch sáp nhập VVF vào SHB với 93,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua Dự thảo Đề án Sáp nhập VVF vào SHB (trong đó đã điều chỉnh nội dung “Kiến nghị của SHB với Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành” về phân bổ trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC và miễn giảm thuế TNDN” so với Đề án đã được gửi tới cổ đông) với 93,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Dự thảo Hợp đồng Sáp nhập Công ty Tài chính Công ty tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel vào SHB cũng được thông qua với 93,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu SHB tại HNX  sau khi thực hiện giao dịch sáp nhập thành công với 93,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi thực hiện giao dịch sáp nhập thành công với 92,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua việc Thành lập Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH một thành viên trực thuộc SHB với 93,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội...

SHB sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu tương ứng 1.000 tỷ đồng để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần của VVF theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu VVF đổi lấy 1 cổ phiếu SHB, mệnh giá 10.000 đồng/CP), đưa vốn điều lệ của SHB lên 10.486 tỷ đồng, tổng tài sản SHB năm 2015 đạt 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.120 tỷ đồng. Sau sáp nhập SHB sẽ tái cấu trúc VVF thành Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH một thành viên trực thuộc SHB.

Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển cho biết: “Việc cổ đông thông qua với tỷ lệ cao Đề án nhận sáp nhập VVF ngày hôm nay cho thấy sự tin tưởng vào năng lực tái cấu trúc hoạt động các tổ chức tín dụng của SHB cũng như tiềm năng khai thác thị trường tài chính tín dụng tiêu dùng. Thành công của Đại hội là cơ sở để SHB tiếp tục kiện toàn mô hình tập đoàn tài chính đa năng, gia tăng giá trị ngân hàng, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông”.

Tại thời điểm nhận sáp nhập tháng 8/2012, SHB có vốn điều lệ gần 9,000 tỷ đồng, tổng tài sản trên 120,000 tỷ đồng, 240 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước và 2 chi nhánh SHB tại Campuchia, Lào, gần 5000 cán bộ nhân viên.
Đến 30/9/2015 quy mô của SHB được nâng lên mạnh mẽ: tổng tài sản đạt 183 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 9.486 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 702 tỷ đồng, thị phần huy động và cho vay tăng trưởng vượt bậc . Mạng lưới ngân hàng liên tục được mở rộng với 420 chi nhánh, phòng giao dịch, ATM trên cả nước, 2 chi nhánh nước ngoài với tổng số nhân sự xấp xỉ 6000 CBNV. Từ mức trên 8% sau khi nhận sáp nhập HBB năm 2012, tỷ lệ nợ xấu đến 30/6/2015 của SHB giảm xuống 2,48%, thấp hơn so với mức 3% quy định của NHNN.
Nhuệ Mẫn
Bình Luận (1)

nguyenquocct - 15:07 09/11/2015

Sau thời gian điều hành, dẫn dắt SHB, HĐQT đã ổn định thị giá cổ phiếu SHB trên sàn không vượt quá 7.000 đồng/cp, Với giá này thì chỉ cách thị giá của các Ngân hàng được NHNN mua lại với giá 0 đồng rất nhỏ. Phải chăng HĐQT nên nhìn nhận sự yếu kém, và có đề xuất, định hướng cụ thể để đưa thị giá SHB về đúng với giá trị của nó hơn là đi đầu tư tràn lan, mua bán sáp nhập để rồi lại ảnh hưởng đến nguồn vốn, chất lượng tín dụng của SHB, và các quyền lợi của nhà đầu tư.