(ĐTCK) Đối với tái cấu trúc tổng thể nền kinh tế, tái cấu trúc hệ thống các tổ chức tín dụng là một khâu vô cùng thiết yếu. Trong quá trình này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Trong quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thể hiện vai trò là cơ quan thay mặt Chính phủ bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền thông qua triển khai hiệu quả chính sách Bảo hiểm tiền gửi. Hiện tại, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 89 ngân hàng và 1.147 quỹ tín dụng nhân dân, nhằm cảnh báo rủi ro, phát hiện sớm các sai phạm, yếu kém cần khắc phục đối với tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý kịp thời, phòng tránh xảy ra sự cố trong hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện kiểm tra tại chỗ việc chấp hành các quy định pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, trong đó trọng tâm là kiểm tra việc tính và nộp phí Bảo hiểm tiền gửi để phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, trục lợi Bảo hiểm tiền gửi, từ đó đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền.

Đối với các sai phạm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đều xác định rõ nguyên nhân và kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, qua đó nâng cao ý thức của các đơn vị về tự giác chấp hành các quy định pháp luật và các quy định, hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố tham gia theo dõi, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi yếu kém để không gây xáo trộn, mất ổn định chính trị - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn chú trọng tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền, qua đó giúp giảm tình trạng mua vàng tích trữ và tăng khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng.

Đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi gặp sự cố rút tiền gửi đột biến, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn và chính quyền địa phương tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi nhằm ổn định tâm lý người dân và giúp đơn vị trở lại hoạt động bình thường.

Để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nhất là trong bối cảnh công cuộc tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng đang tiếp tục được triển khai, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành quy định về cơ chế cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, phục vụ việc tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin về tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, qua đó giúp phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn.

Đồng thời, cần có cơ chế phối hợp giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc cung cấp, trao đổi thông tin cũng như giám sát, kiểm tra đối với tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi.

Với việc triển khai hiệu quả chính sách Bảo hiểm tiền gửi thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam dần khẳng định vai trò giữ vững niềm tin người gửi tiền, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Diệu Thành
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.