(ĐTCK) Truyền thông về chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là hoạt động quan trọng của tổ chức BHTG nhằm tuyên truyền đến công chúng và các bên liên quan chính sách BHTG trong từng thời kỳ. 

Nhờ truyền thông nâng cao nhận thức công chúng mà tính hiệu quả của hệ thống BHTG được củng cố, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền. 

Chiến lược truyền thông - yếu tố then chốt

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), để triển khai hiệu quả hoạt động truyền thông, việc xây dựng chiến lược truyền thông là yếu tố tiên quyết đối với tổ chức BHTG, trong đó cần xác định đối tượng mục tiêu, thông điệp, công cụ và ngân sách cho chiến lược. Chiến lược cần được đánh giá và xem xét lại ít nhất một năm một lần nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của hệ thống BHTG.

Truyền thông chính sách BHTG cần hướng tới nhiều đối tượng, từ truyền thông trong nội bộ tổ chức BHTG để thống nhất các thông điệp truyền ra bên ngoài, tới các nhà lập pháp nhằm phục vụ quá trình xây dựng các luật liên quan, tới các tổ chức tham gia BHTG để hiểu trách nhiệm về hoạt động an toàn, tới các cơ quan báo chí truyền thông đại chúng hay tới người gửi tiền là đối tượng được bảo vệ trực tiếp.

Để triển khai hiệu quả chiến lược truyền thông, tổ chức BHTG cần giữ vai trò chủ đạo trong các hoạt động truyền thông chính sách BHTG. Theo đó, tổ chức BHTG cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tổ chức tham gia BHTG và cơ quan báo chí, truyền thông nhằm tối đa hóa nguồn lực, mở rộng phạm vi của chương trình truyền thông.

Nhằm phát huy tính lan tỏa của chính sách BHTG đến công chúng mục tiêu, tổ chức BHTG cần xác định được thông điệp cần chuyển tải. Bên cạnh đó, cần đề cập tới các vấn đề có ảnh hưởng tới quyền lợi của người gửi tiền, bao gồm lợi ích và hạn chế của cơ chế BHTG, thông tin về tổ chức BHTG, liên hệ của tổ chức BHTG, phạm vi BHTG, thủ tục chi trả và khiếu nại trong trường hợp người gửi tiền có thắc mắc về quyền lợi.

Ngày nay, với sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động truyền thông chính sách cũng được hỗ trợ nhằm phát huy tối đa sức ảnh hưởng đến công chúng mục tiêu. Những công cụ truyền thông được các tổ chức BHTG sử dụng cũng rất đa dạng như: TV, radio, báo chí, website, mạng xã hội, poster quảng cáo, hội thảo, hotline tư vấn miễn phí… Các phương tiện này đặc biệt phát huy hiệu quả khi xảy ra hiện tượng đổ vỡ hay rút tiền hàng loạt tại các ngân hàng.

Sau mỗi chiến dịch truyền thông, cần đánh giá hiệu quả của hoạt động nâng cao nhận thức công chúng, trong đó khảo sát là phương thức được sử dụng hiệu quả nhất. Khảo sát trước và sau mỗi chương trình truyền thông thông qua điện thoại, e-mail, khảo sát online, hoặc phát tờ giấy in câu hỏi là một số hình thức được nhiều tổ chức BHTG sử dụng rất hiệu quả hiện nay. 

Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách BHTG tại Việt Nam

Khoản 14, Điều 13 Luật BHTG quy định nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN). Theo đó, hoạt động thông tin tuyên truyền được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào hiệu quả triển khai chính sách BHTG.

Hoạt động truyền thông chính sách BHTG được triển khai thống nhất tại BHTGVN với hình thức đa dạng, phong phú; trong đó Website và Bản tin BHTG là hai kênh chính thống được sử dụng để chuyển tải chính sách về BHTG và tài chính - ngân hàng. Bên cạnh đó, báo chí trong và ngoài ngành ngân hàng, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm hay tiếp xúc thực tế với người gửi tiền tại các TCTD là hình thức tuyên truyền hiệu quả chính sách BHTG.

Tuy nhiên, sự phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG giữa BHTGVN và TCTD tới người gửi tiền vẫn còn hạn chế. Hiện các phòng giao dịch của các tổ chức tham gia BHTG chỉ trưng bày chứng nhận BHTG, chưa có việc cung cấp thông tin cho người gửi tiền về chính sách BHTG. Điều này đặt ra yêu cầu về cơ chế phối hợp giữa BHTGVN với tổ chức tham gia BHTG trong việc cung cấp thông tin về chính sách BHTG tới người gửi tiền thường xuyên, hiệu quả hơn.

Để bảo vệ người gửi tiền và góp phần duy trì an toàn lành mạnh hệ thống ngân hàng, cần đảm bảo công chúng thường xuyên được cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật BHTG. Cần có những chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức công chúng của tổ chức BHTG. Bên cạnh đó, BHTGVN cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tham gia BHTG, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong triển khai tuyên truyền chính sách BHTG.

Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các nguồn lực cần thiết, BHTGVN cần có cơ chế phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. Việc tham khảo các kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng Chiến lược truyền thông bài bản phù hợp Chiến lược phát triển của BHTGVN sẽ góp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của các TCTD.               

Diệu Thành
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.