(ĐTCK) Thông tin từ Agribank cho biết, tính đến 30/4/2016, nguồn vốn Agribank đạt trên 833.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 681.000 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, riêng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt trên 445.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 70,2% tổng dư nợ.

Thực hiện các chương trình, chính sách đầu tư, chính sách ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, riêng dư nợ cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt trên 257.000 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Agribank là ngân hàng thương mại triển khai cho vay thông qua số lượng tổ vay vốn nhiều nhất. Tính đến 30/4/2015, Agribank triển khai cho vay thông qua trên 39.000 tổ vay vốn, trong đó có trên 24.000 tổ vay vốn hội nông dân, trên 9.000 tổ vay vốn hội phụ nữ và trên 6.000 tổ vay vốn hội khác (cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…). Số thành viên tổ vay vốn cũng đạt con số kỷ lục với gần 1 triệu. Dư nợ Agribank cho vay thông qua tổ vay vốn đạt trên 54.000 tỷ đồng.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.